SEN NEYE HAZIRSAN, O DA SENİN İÇİN HAZIRDIR

Biz ancak hayallerimiz kadar büyüğüz…

 Neyi gerçekleştirmeyi hayal ediyor isek ancak o kadar büyüklükte işler başarırız. Bir insan bazı bilgilere sahip olabilir ama hayalleri yoksa bu bilgileriyle hangi hayallerin gerçekleştirilebileceğine dair düşünce içerisinde değilse bu bilgilere sahip olmanın bir anlamı olmayacaktır. Başarılı olmak için bir amaç bir hedef koy kendine.Hedef belirlemenin en önemli pratik faydası çalışmalarımızı anlamlı ve verimli bir hale getirmesidir. Rastgele çalışmak yerine bu çalışmanın bir şey için gerekli ve değerli olduğunu bilerek çalışmak insanı daha fazla motive eder, daha fazla çalışmak için zemin hazırlar.

Başarının sırlarından biri de, amaçtaki kararlılıktır.

Başarılı olabilmek, çalışmanın, emeğin karşılığını en iyi seviyede alabilmek, verimli ders çalışmanın yollarının iyi bilinmesinden, uygulamalı ve programlı çalışma alışkanlığı geliştirebilmekten geçer. Öğrenmede bireyin öğrenme yeteneği, ön bilgileri ve tutumları ile öğrenme ortamı kadar,  uygulanan çalışma yöntemleri de etkili olmaktadır.

Her birey birbirinden farklı öğrenme özellikleri gösterir. Bu nedenle öğrenci kendine uygun alışma yöntemlerini belirleyip, başarısızlığına sebep olan nedenleri inceleyerek kendi çalışma sistemini belirlemelidir. Bu bağlamda öğrencilerin verimli ders çalışma alışkanlığı kazanmada izleyecekleri yol şöyle özetlenebilir.

 

Ders çalışmaya karşı tutumlarınızı, alışkanlıklarınızı gözden geçirerek, yanlış davranışlarınızı saptayıp ortadan kaldırmaya çalışın.

Ders çalışma sürenizi diğer faaliyetlerinizi de göz önünde bulundurarak belirleyin; çalışılması gereken konuları içeren etkin bir program hazırlayın

Ders çalışmaya evde mutlaka biraz dinlendikten sonra başlayın

Gün içinde gördüğünüz derslerin günlük tekrarını yaparak ders çalışmaya başlayın.

Tekrar ettiğiniz her dersin arkasından bir ya da iki test çözerek konunun pekişmesini sağlayın.

Test çözerken mutlaka süre tutarak kaç dk. da çözdüğünüzü kontrol edin

Ders aralarında verdiğiniz kısa molalarda televizyon, internet, telefon gibi dikkat dağıtıcı ve zaman alıcı faaliyetlerden uzak durun.

Hiçbir zaman unutmayın

Başarılı insanların her zaman bir programı, başarısız insanların ise her zaman bir mazereti vardır.

O halde

Hedefini belirle

Başaracağına bütün kalbinle inan

Çalışma sistemini gözden geçir

Yapman gerekenleri önceden planla

Haftalık program hazırla

Programını kararlı bir şekilde uygula

 

Rüyanı gerçekleştirmek istiyorsan, öncelikle tembellik uykusundan  uyan, bol bol gülümse ve asla umutsuzluğa kapılma.

Unutma “Yapamaz” lara kulak asarsan hiçbir zaman yapamazsın ve mutlaka dene çünkü denemeden bilemezsin.