Rehberlik

Rehberlik Servisi olarak, öğrencilerimizin kendini anlaması ve tanımasına, sahip olduğu potansiyelin farkına vararak problemleri çözme becerisi kazanmasına,çevresiyle sağlıklı iletişim kurabilmesine, kendini gerçekleştirmiş bireyler olarak yetişmesine katkıda bulunmak amacıyla hizmet vermeyi amaçlamaktayız.

Öğrencilerimize Yönelik Çalışmalarımız;

* Öğrencilerimizin güçlü ve zayıf yönlerini tespit etmek,

* Öğrencilerin okula uyumunu kolaylaştırmak amacıyla oryantasyon çalışması yapmak,

* Öğrencilerin duygusal ve sosyal alanda yaşadığı sorunları belirlemek için testler ve bireysel görüşmeler yapmak,

* Okul içerisinde gözlem çalışmalarına yer vermek,

* Öğrencilerin kendi kişisel sınırlarını korumalarını öğrenmelerini sağlamak,

* Öğrencilerin öfke kontrolü ve öfkeyi uygun yollarla ifade etmelerini sağlamak için rehberlik çalışmaları yapmak,

* Verimli ders çalışma yöntemleri konusunda öğrencileri bilgilendirmek,

* Öğrencilerin öğrenme sitilleri ve çoklu zekalarının tespit edilmesini sağlamak,

* Öğrencilerin ders çalışma yöntemlerini analiz etmek,

* Meslekler ve kariyer planlama hakkında öğrencileri bilgilendirmek,

* Test çözme teknikleri konusunda bilgilendirmek,

* Sınav kaygıları ile başa çıkma yolları hakkında öğrencileri bilgilendirmek,

* Sınav sistemleri konusunda öğrencileri bilinçlendirmek.

Velilerimize Yönelik Çalışmalar;

* Televizyon kontrolü, cep telefonu ve bilgisayar kullanımı gibi konularda bilinçlendirmek,

* Aile içi iletişim konusunda farkındalık kazandırmak,

* Çocukların gelişim dönemleri ve özellikleri konusunda bilgilendirmek.

Anne-Baba okulu çalışmalarında;

* Çocuğun kişisel gelişiminde aile ve sosyal çevrenin önemi,

* Anne-Baba tutumlarının çocuğun kişilik gelişimi üzerindeki etkisi,

* Okul başarısında ailenin rolü,

* Aile içi iletişim,

* Kendine güvenen çocuklar yetiştirme,

* İnternetin çocuklar üzerindeki etkisi.                            

 Konularında seminer çalışmaları düzenlemesi planlanmıştır.